— Podmínky —

Všeobecné podmínky SEAKAYAKOVÉ ŠKOLY, dále jen SKS

1. Seakajakové kurzy SKS jsou vedeny procvičenými a prověřenými instruktory.
2. Pokud instruktor plavbu/kurz přeruší, nebo ukončí z důvodu počasí, přání klienta, nebo v důsledku nezpůsobilosti klienta pro danou akci, zůstává dohodnutý tarif nezměněný.
3. Plavba /kurz se dojednává předem. Při rezervaci dohodnutého termínu se skládá částka odpovídající 50% - 100% z celkové dohodnuté ceny na účet SKS jako závazné potvrzení rezervace.
4. Při uzavírání dohody se vždy dozvíte, kdo povede váš kurzu/plavbu, kde a kdy bude váš kurz, camp nebo plavba zahájena.
5. Při dojednávání podrobností ke kurzu je klient povinen upozornit na zdravotní obtíže, které mohou ovlivnit průběh túry/kurzu (epilepsie, srdeční obtíže, astma, apod.).
6. Pokud se klient nedostaví na dohodnuté místo zahájení kurzu, nebo se dostaví a kurz či plavba je zrušena z důvodu nezpůsobilosti klienta k zahájení kurzu/plavby, SKS 100% celkové dohodnuté částky.
7. Pokud je plavba/kurz stornován včas, tj. do 72 hod před zahájením plavby/kurzu ze strany objednávajícího, účtuje SKS 50% z celkové dohodnuté částky.
8. Pokud se plavba/kurz neuskuteční vinou SKS, je záloha vrácena v plné výši.
9. Pokud je pro realizaci plavby/kurzu nevhodné počasí, může být výplavba/kurz přeložen podle dohody na nejbližší volný termín.
10. Tyto podmínky jsou platné pro všechny plavby/kurzy realizované SKS.
11. V průběhu vedení výstupů přebírá za klienta instruktor odpovědnost vyplývající z jeho statutu. Vodní aktivity jsou nebezpečné sporty a proto jsou všichni klienti SKS povinni sjednat své osobní úrazové pojištění a pojištění léčebných výloh odpovídající plánovanému druhu aktivit.
12. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady instruktora jeho na ubytování, stravu apod.. Doprava do oblasti je hrazena podle lokality zvlášť, nebo je řešena společnou dohodou.
13. Na kurzech/plavbách počet klientů na jednoho instruktora nepřesahuje následující doporučené limity
Základní kurzy: 6 klientů na instruktora
SKS CAMPY: 6 klientů na instruktora
Program Malí piráti (rodiny s dětmi): 4 klienti včetně dětí na instruktora nebo kompletní rodina
Kondiční jízdy a setkání: max. 12 klientů na instruktora
14. V případě vážného zájmu, klient obdrží "Podrobné pokyny" ke konkrétní naplánované či domluvené akci.
Podrobné pokyny ke konkrétní akci zpravidla obsahují:
charakter akce
program akce
termín (včetně odjezdu a návratu)
místo setkání
rozepsané náklady (co je v ceně nebo případně i další nutné náklady)
způsob platby
nutné vybavení (případně i další doporučené vybavení)
doporučené či povinné pojištění, doklady či víza
další informace (doprava, stravování, nocleh, doporučené mapy a průvodce, důležité kontakty)

Další nezbytné vybavení lze zapůjčit z naší nebo externí půjčovny HG-sport, Praha - Trója