Seakayaková výprava LIPNO

13.04.2021

Lipno není jenom hladina na kterou vítr nefouká. Protože tam nikdy nežil František Dobrota, tak vítr fouká a umí udělat pěkné vlny a co čert nechce, jde to podle Murpyho zákona jako protivítr. Takže se nikdy nejedná o nudné mlácení do vody. Hned první den je o řece a proudu a divukrásnému okolí jako v Kanadě ... tak může vypadat lipenský maratón (trasa má 42.5 km)!

Sraz

Zpravidla sraz v Nové Peci na Lipně u HOSTINCE U MOSTU v pátek večer mezi 18.00 - 20.00 hod. Tam se seznámíme a občerstvíme. Spaní je ve vlastních stanech. Lodě a vybavení jako pádla, šprajdy a vesty pro Vás bere Seakayaková škola. Ještě večer nastavíme lodě a uděláme si briefing - plán cesty, harmonogram a přípravu.

Sobota

Po snídani a kávě VOLKAFE se přesuneme okolo deváté směr Pěkná. Tam se nalodíme a postupně se necháme malinko unášet proudem a vykroutíme si krky na všechny strany, protože je stále na co koukat: podemleté břehy, klády, ohlodané kmeny, ptáky a nespočet zatáček a zákrut. Během dopoledne projedeme okolo HOSTINCE U MOSTU v Nové Peci. Pokračovat budeme až k železničnímu mostu v Horní Plané. Dále až do Horní Plané, kde zkřížíme přívoz a můžeme zastavit na pláži. Pak stále vpřed okolo Hamerské zátoky, Hadí luky až k ostrovu Tajvan. Po jeho návštěvě se otočíme na sever a zajedeme do zátoky k Černé v Pošumaví do jednoho z kempu.

Neděle

Opět po snídaní do lodí. Směr jih a ven ze zátoky. Směr Frýdava - Frymburk. A tam ona. Lipenská víla! Povinná zastávka a foto. Pak už jenom coby házečkou dohodil do Lipna nad Vltavou. Tam zakroužíme v maríně a budeme si představovat, že jsme na moři. Dáme si něco dobrého v místních pohostinstvích a budeme takto saturovaní čekat na odvoz do Nové Pece.


LIPNO

Lipno, Údolní nádrž Lipno, Lipno I či lipenská přehrada je vodní dílo vybudované na řece Vltavě v letech 1952-1959. S rozlohou 48,7 km² jde o největší přehradní nádrž a vůbec o největší vodní plochu na území České republiky (díky čemuž bývá také občas označována za české či jihočeské moře). Délka vzdutí dosahuje 42 km. Nejširší je nádrž u Černé v Pošumaví, kde se rozlévá až na 5 km. Na pravobřežní straně zasahuje až k státním hranicím s Rakouskem. (zdroj: wikipedia.org)